GPP - Kim jesteśmy


     Zapisy na diagnozy, terapię oraz szkolenia poprzez kontakt e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    

 

Informujemy także, iż GPP od 13 LIPCA do 07 WRZEŚNIA 2018 jest nieczynne.

Zapisy na diagnozę, terapię w nowym roku szkolnym będą możliwe, począwszy od 27 sierpnia 2018, WYŁĄCZNIE poprzez kontakt e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  


Gdańska Pracownia Pomocy (GPP) organizuje szkolenia, warsztaty, treningi
mające na celu podnoszenie umiejętności i wiedzy pedagogom, psychologom, lekarzom, pielęgniarkom, a także tym wszystkim, którzy z racji wykonywanego zawodu czy powierzonych obowiązków, zainteresowani są pogłębieniem i rozwojem własnych predyspozycji i kompetencji pomagania.


GPP prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także inne formy pomocy pedagogicznej, terapeutycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, szczególnie ze zdiagnozowanym:

  • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (tzw. ADHD),

  • zaburzeniami zachowania i problemami emocjonalnymi,

  • dla dzieci lękliwych i wycofanych z kontaktu,

  • dla dzieci z zespołem Downa, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.

  • dla dzieci mających niepełnosprawność wzrokową


GPP prowadzi również poradnictwo i konsultacje dla:

  • rodziców i opiekunów dzieci,

  • personelu medycznego,

  • nauczycieli i wychowawców,

  • pedagogów i psychologów oraz studentów ostatnich lat tych kierunków.

  • opiekunek dziecięcych.

GPP prowadzi ponadto zajęcia ogólnorozwojowe i stymulujące prawidłowy rozwój dzieci bez zaburzeń.

 
nakarm dziecko