GDAŃSKA PRACOWNIA POMOCY PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ
ZAPRASZA NA CYKLICZNE JEDNODNIOWE SZKOLENIA TEORETYCZNO - WARSZTATOWE

 

DZIECKO Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO. RODZAJE TRENINGÓW - ZALETY I ZASADY INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHU METODĄ JOHANSENA

szkolenie teoretyczno - warsztatowe

(warsztaty prowadzone przez GPP)

 
Najbliższe terminy szkoleń:
 • Szkolenie to organizowane jest wyłącznie jako wyjazdowe na zaproszenie zainteresowanej placówki
Uczestnicy szkolenia otrzymują :
 • Zaświadczenie wydane przez GPP
 • Materiały szkoleniowe
 • Cena: 110 + 50 zł / osoba
 • Czas trwania: 1 dzień (5 godzin)

 

 • Adresaci szkolenia
 • Nauczyciele (szczególnie nauczania zintegrowanego, języków obcych), specjaliści terapii pedagogicznej, logopedzi, psycholodzy, terapeuci.

 • Prowadzenie mgr Anna Szumska
 • Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)
 • Terapeuta SI (certyfikat PSTIS)
 • Wykładowca PSTIS (dla rad pedagogicznych)
 • Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS)
 • Logopeda
 • Pedagog Specjalny – Oligofrenopedagog
 • Posiada ponad 18 - letnią praktykę w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, zespołem Downa, opóźnieniem rozwoju mowy.
 • Posiada rekomendacje Senior Terapeuty i Instruktora SI w Polsce, psychologa klinicznego - mgr Zbigniewa Przyrowskiego - w zakresie diagnozy oraz planowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

  Jej zainteresowania skupiają się wokół:

 • Wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci ryzyka oraz wspomagania rodziców w traumie.
 • Wspomagania rozwoju dzieci, między innymi poprzez prowadzenie terapii integracji sensorycznej w oparciu o indywidualną diagnozę i obserwację kliniczną
 • Wspierania pracowników oświaty (szczególnie nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego) oraz medycznych (pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów) w pełnieniu ich zawodowego powołania
 • Relacji personelu medycznego z rodzicami przeżywającymi traumę z powodu np. utraty ciąży, śmierci dziecka czy narodzin dziecka z niepełnosprawnością
 • Tworzenia elastycznej współpracy pomiędzy specjalistani medycznymi (lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami), a specjalistami pozamedycznymi (psychologami, pedagogami specjalnymi, terapeutami)

 • Program szkolenia - godz. 9.00-14.00
 • Podstawy anatomiczno – fizjologiczne słuchu

 • Czynniki zakłócające prawidłowy rozwój słuchu

 • Percepcja i pamięć słuchowa

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ZPS) – co to takiego i jak to rozpoznać?

 • Ćwiczenia praktyczne (badanie audiometryczne i test dychotyczny)

 • Związek zaburzeń przetwarzania słuchowego z zaburzeniami zachowania, trudnościami szkolnymi, rozwojem mowy, a także z nauką języków obcych

 • Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – jak można im pomóc?
  - terapie i treningi słuchowe dostępne w Polsce
  - wskazówki do pracy z dzieckiem z ZPS

 • Uwagi organizacyjne

 

 • Na szkolenie należy zabrać:

  • wygodny strój, obuwie zamienne oraz grube "skarpeto-kapcie"


 • Miejsce kursu:

  Szkolenie to organizowane jest wyłącznie jako wyjazdowe na zaproszenie zainteresowanej placówki - zainteresowane placówki prosimy o kontakt z GPP
 
nakarm dziecko