Szkolenie LEKARZ I PIELĘGNIARKA W RELACJI Z RODZICAMI W TRAUMIE

LEKARZ I PIELĘGNIARKA W RELACJI Z RODZICAMI W TRAUMIE - UDZIAŁ PERSONELU MEDYCZNEGO W ZASPAKAJANIU POTRZEB RODZICÓW (PO STRACIE CIĄŻY LUB DZIECKA W OKRESIE OKOŁOPORODOWYM, POPORODOWYM LUB Z POWODU NARODZIN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO) (wg autorskiego programu GPP):

 

CZAS TRWANIA: 2-dniowe (maksymalnie 20 godz.)

 

ADRESACI: Lekarze, pielęgniarki, położne, rehabilitanci (studenci ostatnich lat tych kierunków) pracujący na OIOM-ach i oddziałach neonatologicznych, niemowlęcych oraz dziecięcych, a także na blokach porodowych, oddziałach położniczych i ginekologicznych.

 

CELE: Zdobycie i poszerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, a szczególnie na temat:

 • procesu żałoby rodziców w traumie z powodu:

  • straty ciąży

  • straty dziecka w okresie okołoporodowym, poporodowym

  • narodzin dziecka niepełnosprawnego

 • stresu pourazowego i jego konsekwencjach

 • wybranych modeli komunikacji interpersonalnej

 • podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu z rodzicami w traumie

 • potrzeb rodziców i zasad ich realizacji przez personel medyczny

FORMA ZAJĘĆ: Wykład, praca w małych grupach, gra ról, prezentacja własnych doświadczeń.

 
nakarm dziecko