Szkolenie ROLA PERSONELU MEDYCZNEGO I KOORDYNATORA WCZESNEJ INTERWENCJI

ROLA PERSONELU MEDYCZNEGO I KOORDYNATORA WCZESNEJ INTERWENCJI WE WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECI RYZYKA I ICH RODZIN (w oparciu o autorski program GPP):

CZAS TRWANIA: 2-dniowe (maksymalnie 20 godz.)

ADRESACI: Lekarze, pielęgniarki, położne, (studenci ostatnich lat tych kierunków) pracujący na OIOM-ach i oddziałach neonatologicznych, niemowlęcych oraz dziecięcych, a także na blokach porodowych, oddziałach położniczych i ginekologicznych oraz w poradniach lecznictwa otwartego.

CELE: Zapoznanie uczestników z zagadnieniem wczesnego wspomagania i rehabilitacji dzieci ryzyka oraz ich rodzin poprzez zapoznanie z:

  • teoretycznymi założeniami wczesnej interwencji (WI)

  • strukturą organizacyjną ośrodków i poradni WI

  • zespołem specjalistów WI

  • wybranymi metodami terapii dzieci.

  • zadaniami personelu medycznego będącego "pierwszym ogniwem łańcucha wczesnego wspomagania rozwoju i rehabilitacji dzieci ryzyka i ich rodzin".

  • zadaniami koordynatora wczesnej interwencji

 

FORMA ZAJĘĆ: Wykład, praca w małych grupach, prezentacja własnych doświadczeń

 
nakarm dziecko