Szkolenie DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO W SZPITALU

DZIECKO NADPOBUDLIWE PSYCHORUCHOWO W SZPITALU - WSKAZÓWKI PSYCHOPEDAGOGICZNE DLA LEKARZY, PIELĘGNIAREK I REHABILITANTÓW (wg autorskiego programu GPP):

CZAS TRWANIA: 1-dniowe (maksymalnie 10 godzin)

ADRESACI: Lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci (studenci tych kierunków) i inni pracownicy medyczni mający kontakt zawodowy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.

CELE: Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami:

  • ADD, ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość, impulsywność

  • Omówienie zasad pracy i postępowania z dzieckiem nadpobudliwym.

  • Przedstawienie wybranych metod pracy z dziećmi nadpobudliwymi.


FORMA ZAJĘĆ: Wykład, praca w małych grupach, prezentowanie nagrań video sesji pracy terapeutycznej specjalisty z dzieckiem z ADHD.

 
nakarm dziecko