Wspólpracownicy GPP - mgr Irmina Witkiewicz-Rakowska


Pracuje w GPP na stanowisku terapeuty SI. Ukończyła między innymi:

  • 5-letnie studia - Uniwersytet Szczeciński na kierunku Pedagogika Specjalna (1999r.)
  • studia podyplomowe - WSSE w Gdańsku na kierunku Integracja Sensoryczna - diagnoza i terapia (2014r.)
  • szkolenie:Terapia behawioralna dzieci z autyzmem (2011r.)
  • szkolenie: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny INPP

  • od 2001r. pracuje jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej
  • posiada przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej
 
nakarm dziecko