Współpracownicy GPP - mgr Natasza Garczyńska-Zienowicz

 • mgr Natasza Garczyńska-Zienowicz w GPP pracuje na stanowisku:

  • terapeuty SI
  • terapeuty motoryki małej (ręki)
  • logopedy


 • logopeda (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego - Katedra Logopedii)

 • terapeuta SI (certyfikat I oraz II stopień, PSTIS, 2013r.)
 • prywatna praktyka logopedyczna

 • odbyte praktyki:

  • z surdologopedii - Poradnia dla dzieci głuchych i niedosłyszących przy Polskim Związku Głuchych w Gdańsku

  • z oligofrenologopedii - Przedszkole Specjalne nr 77 w Gdańsku, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie

  • z neurologopedii - Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika, Oddział Neurologii

  • z zakresu diagnozy, terapii i profilaktyki logopedycznej - Przedszkole nr 81 w Gdańsku

Jej życiowe motto: “(...)żadna książka, żaden lekarz nie zastąpią własnej czujnej myśli, własnego uważnego spostrzegania(...)" Janusz Korczak

 
nakarm dziecko