GDAŃSKA PRACOWNIA POMOCY PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ I TERAPEUTYCZNEJ
ZAPRASZA NA CYKLICZNE JEDNODNIOWE SZKOLENIA:

 

PRACA Z DZIECKIEM PREZENTUJĄCYM TRUDNOŚCI POKARMOWE (WYBIÓRCZOŚĆ) O PODŁOŻU SENSORYCZNO – MOTORYCZNYM

szkolenie teoretyczno - warsztatowe

(warsztaty prowadzone przez GPP)

 

Najbliższe terminy szkoleń:

 • w przygotowaniu
Uczestnicy szkolenia otrzymują :
 • Zaświadczenie wydane przez GPP
 • Materiały szkoleniowe
 • Cena: 200 + 50 zł / osoba
 • Czas trwania: 8 godzin


 

 • Adresaci szkolenia
Szkolenie doskonalące przeznaczone jest dla: logopedów ogólnych, pedagogów, psychologów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, pielęgniarek pediatrycznych i położnych, a także terapeutów dziecięcych. • Prowadzenie mgr Anna Szumska
 • Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)
 • Terapeuta SI (certyfikat PSTIS)
 • Wykładowca PSTIS (dla rad pedagogicznych)
 • Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS)
 • Logopeda
 • Pedagog Specjalny – Oligofrenopedagog
 • Posiada ponad 18 - letnią praktykę w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, zespołem Downa, opóźnieniem rozwoju mowy.
 • Posiada rekomendacje Senior Terapeuty i Instruktora SI w Polsce, psychologa klinicznego - mgr Zbigniewa Przyrowskiego - w zakresie diagnozy oraz planowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

  Jej zainteresowania skupiają się wokół:

 • Wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci ryzyka oraz wspomagania rodziców w traumie.
 • Wspomagania rozwoju dzieci, między innymi poprzez prowadzenie terapii integracji sensorycznej w oparciu o indywidualną diagnozę i obserwację kliniczną
 • Wspierania pracowników oświaty (szczególnie nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego) oraz medycznych (pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów) w pełnieniu ich zawodowego powołania
 • Relacji personelu medycznego z rodzicami przeżywającymi traumę z powodu np. utraty ciąży, śmierci dziecka czy narodzin dziecka z niepełnosprawnością
 • Tworzenia elastycznej współpracy pomiędzy specjalistani medycznymi (lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami), a specjalistami pozamedycznymi (psychologami, pedagogami specjalnymi, terapeutami)

 • Program szkolenia

 

 

 •  

  1. Różne aspekty procesu jedzenia/spożywania pokarmu, karmienia/

  • Odżywianie i jego regulacja z biologicznego punktu widzenia

  • Regulacja jedzenia z psychologicznego i społecznego punktu widzenia

  • Zaburzenia odżywiania w świetle  ICD-10

 • 2. Przetwarzanie sensoryczno – motoryczne w obszarze jamy ustnej:

 • 2.1 Pokarm - źródłem doznań sensorycznych

  • pokarm jako bodziec sensoryczny

  • nadwrażliwość (awersja pokarmowa) i niedowrażliwość sfery orofacjalnej

 • 2.2. Pokarm jako źródło doznań motorycznych
  • reakcje odruchowe z obszaru ustno - twarzowego

  • proces oddychania, ssania i połykania w aspekcie karmienia

  • obróbka pokarmowych bodźców sensorycznych - odgryzanie, gryzienie, żucie oraz zmiana techniczna przyjmowanych płynów

 • 3. Diagnoza i interwencja terapeutyczna

 • 3.1 Ocena sytuacji i trudności pokarmowych dziecka

  • współpraca interdyscyplinarna: Co powinno niepokoić? Kiedy i jaka konsultacja?

 • 3.2 Stymulowanie funkcji pokarmowych dziecka jako element profilaktyki wybiórczości/trudności pokarmowych:

  • „Etapy naukowej zabawy jedzeniem”©, czyli zasady rozszerzania diety (nie tylko) z sensorycznego punktu widzenia oraz rola rodziców/opiekunów, modyfikacja otoczenia i rytuałów wobec dziecka

  • dobór odpowiedniej pozycji; stymulacja: ssania; karmienia z łyżeczki, odgryzania, gryzienia, żucia, picia z kubka

 • 3.3 Interwencja terapeutyczna o podłożu sensoryczno – motorycznym:

  • zasady wprowadzania bodźców smakowych u dziecka z problemami sensoryczno-motorycznymi

  • pokaz autorskiego masażu i stymulacji sensoryczno – motorycznej sfery orofacjalnej 2010-2015©

  • przykłady ćwiczeń wspomagających integrację odruchową oraz motorykę obszaru orofacjalnego

    

 

 

 • Uwagi organizacyjne

 

 

 • Terminy szkoleń

 

 • 3 czerwiec 2017 (zakończone)
 • 24 luty 2018 (zakończone)
 • 26 styczeń 2019 (zakończone)
 • 22 czerwiec 2019 (zakończone)

 

 

 
nakarm dziecko