PEP-R/IPET - Diagnoza Psychoedukacyjna (PEP-R)

Diagnoza Psychoedukacyjna (PEP-R)

Doskonale nadaje się do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju. Diagnoza ta posiada wystandaryzowane pomoce do badania i precyzyjnie sformułowane pytania. Wszystkie części diagnozy posiadają odpowiednie formularze do wykreślania profilu rozwoju celem stworzenia czytelnego graficznego wykresu.

Diagnoza PEP-R
opiera się na założeniu Lwa Wygotskiego o tzw. sferze najbliższego rozwoju. Określa ona, czego dziecko jest w stanie się nauczyć w najbliższym czasie Są to umiejętności, które dziecko obecnie wykonuje z pomocą osoby dorosłej, po demonstracji lub z podpowiedzią. W tej właśnie sferze mieszczą się potencjalne możliwości dziecka, które po zdiagnozowaniu wykorzystuje się w pracy terapeutyczno - edukacyjnej.

Diagnozę PEP-R
powinno się aktualizować raz do roku sprawdzając postępy dziecka i określając jego nowe możliwości.

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) zawiera 174 zadania, ocenia poziom rozwoju dziecka w 7 sferach Skali Rozwoju:

  • naśladowanie,

  • percepcja,

  • motoryka mała,

  • motoryka duża,

  • koordynacja wzrokowo - ruchowa,

  • funkcje poznawcze,

  • komunikacja (mowa bierna i czynna ).

Umożliwia także diagnozę zachowań dziecka ( Skala Zachowań ) tzn.:

  • nawiązywanie kontaktów,

  • zainteresowanie zabawą i przedmiotami,

  • reakcję na bodźce i mowę.

Mając tak szczegółową diagnozę można usprawniać każdą funkcję od takiego poziomu na jakim funkcjonuje dziecko. Wyniki uzyskane w teście PEP-R wykorzystywane są do konstruowania indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Można go również stosować u dzieci do 12 roku życia, jeżeli pewne funkcje są na poziomie niższym niż 7 lat.

 
nakarm dziecko