PEP-R/IPET - Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny (IPET) układany jest w oparciu o diagnozę PEP-R i przeznaczony jest do realizacji w domu dziecka przez przeszkoloną osobę np.(rodzica, opiekuna, wolontariusza, terapeutę). Zawiera on:

  • ćwiczenia edukacyjne w sferze potencjalnych możliwości dziecka;

  • program stymulacji sensorycznej (jeżeli jest taka konieczność);

  • ćwiczenia motoryczno - sensoryczne (jeżeli jest taka konieczność);

  • zalecenia do organizacji pracy terapeutycznej

  • inne programy terapeutyczne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka np. trening czystości itp.

Szczegółowe plany edukacyjno - terapeutyczne (zawarte w IPET) konstruowane są najczęściej na okres od 1 do 3 miesięcy - po tym czasie zalecane jest ich uaktualnienie na spotkaniu konsultacyjnym (biorąc pod uwagę rozwijające się możliwości i postępy dziecka).

Spotkania konsultacyjne mają charakter cykliczny.


Do każdego programu (IPET) udzielany jest odpowiedni instruktaż dotyczący jego realizacji oraz organizacji pracy z dzieckiem.

Diagnozę PEP-R powinno się aktualizować raz do roku sprawdzając postępy dziecka i określając jego nowe możliwości.

 
nakarm dziecko