Terapia SI - Dla Kogo jest przeznaczona?

Terapia SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)

 • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy

 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

 • z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie

 • z niepełnosprawnością umysłową

 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi

 • z ADHD, ADD

 • z autyzmem

 • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera

 • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

 

zeznaczona?

 
nakarm dziecko