Cennik usług terapeutycznych GPP rok szkolny 2022/2023

 

USŁUGA GPP KOSZT INFORMACJE GPP
Diagnoza SI tzw. wyjściowa/wstępna:
W cenę wliczone jest:
- wywiad z rodzicem/ami
- badanie (testy SI i/lub próby kliniczne, obserwacja aktywności kierowanej i spontanicznej)
- kwestionariusze SI,
- analiza i opracowanie pisemnego raportu wg wypracowanych standardów GPP
- omówienie z rodzicem/ami pisemnego raportu
560 zł Dotyczy Klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie SI.
Obejmuje całkowitą procedurę diagnozy wyjściowej.
Rediagnoza SI tzw. kontrolna
W cenę wliczone jest:
- badanie (testy SI i/lub próby kliniczne, obserwacja aktywności kierowanej i spontanicznej)
- kwestionariusze SI,
- analiza i opracowanie pisemnego raportu wg wypracowanych standardów GPP
- omówienie z rodzicem/ami pisemnego raportu
560 zł Dotyczy Klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie wyjściowej SI w GPP.
Obejmuje całkowitą procedurę diagnozy wyjściowej włącznie z wywiadem.
390 zł Dotyczy Klientów GPP, czyli uczestniczących w terapii SI i/lub diagnozie wyjściowej i/lub kontrolnej przeprowadzonej w GPP.
Abonament startowy terapii SI:
dotyczy pierwszego miesiąca zajęć w danym roku usługowym.

od 160 zł do 680 zł

Uwzględnia ilości przypadających i zarezerwowanych sesji w miesiącu. Płatność z góry za zarezerwowane sesje w formie abonamentu startowego.
Abonament cykliczny terapii SI:
obowiązuje po abonamencie startowym w danym roku usługowym.
od 130 zł do 640 zł Uwzględnia ilości przypadających i zarezerwowanych sesji w miesiącu. Płatność z góry za zarezerwowane sesje w formie abonamentu cyklicznego.
Diagnoza logopedyczna 250 zł Spotkanie diagnostyczne + omówienie + pisemna informacja
Terapia logopedyczna 80 zł/30 min.

120 zł/50 min.
Zajęcia indywidualne
Diagnoza motoryki ręki 250 zł Spotkanie diagnostyczne + omówienie + pisemna informacja
Terapia motoryki ręki

80 zł/30min.


120 zł/50min.

Zajęcia indywidualne
Konsultacja wstępna 200 zł/1 godz. Konsultacja, to jednorazowe spotkanie z terapeutą mające za cel wstępne określenie charakteru problemu i wskazanie propozycji dalszego planu działania.
Konsultacja DPS 200 zł/1 godz. Związana z DPS (Domowy Program Stymulacyjno – Terapeutyczny), czyli z opracowaniem i instruktażem ćwiczeń. Dotyczy dzieci będących w trybie konsultacyjnym terapii SI.
Konsultacja SI dla rodzica 120 zł/1 godz. To zaplanowane spotkanie rodzica z terapeutą prowadzącym dziecko będące w stałej terapii SI w GPP, w danym roku prowadzonej terapii.

 

 
nakarm dziecko