Cennik usług terapeutycznych GPP rok szkolny 2023/2024

 

USŁUGA GPP KOSZT INFORMACJE GPP
Diagnoza SI tzw. wyjściowa:
W cenę wliczone jest:
- wywiad z rodzicem/ami
- badanie (testy SI i/lub próby kliniczne, obserwacja aktywności kierowanej i spontanicznej)
- kwestionariusze SI,
- analiza i opracowanie pisemnego raportu wg wypracowanych standardów GPP
- omówienie z rodzicem/ami pisemnego raportu

660 zł
TESTY SI J. AYRES

Dotyczy Klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie SI.

Obejmuje całkowitą procedurę diagnozy wyjściowej.

800. zł
POLSKIE TESTY SI
standaryzowane na populacji dzieci w Polsce.

Diagnozę oraz rediagnozę prowadzi koordynator Zespołu Terapeutów GPP – starszy diagnosta i terapeuta SI Anna Szumska.

Dotyczy klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie SI.
Obejmuje całkowitą procedurę diagnozy wyjściowej.

Diagnoza SI tzw. wyjściowa:

W cenę wliczone jest:
- wywiad z rodzicem/ami
- badanie (próby kliniczne, obserwacja aktywności kierowanej, spontanicznej)
- kwestionariusze SI,
- analiza i opracowanie pisemnego raportu wg wypracowanych standardów GPP
- omówienie z rodzicem/ami pisemnego raportu.

600 zł

Dotyczy klientów poniżej 4 roku życia, którzy nie uczestniczyli w diagnozie SI, u których ze względu na wiek nie wykonuje się testów SI.
Rediagnoza SI tzw. diagnoza kontrolna
W cenę wliczone jest:
- badanie (testy SI i/lub próby kliniczne, obserwacja aktywności kierowanej i spontanicznej)
- kwestionariusze SI,
- analiza i opracowanie pisemnego raportu wg wypracowanych standardów GPP
- omówienie z rodzicem/ami pisemnego raportu.

660 zł
TESTY SI J. AYRES

 

Dotyczy Klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie wyjściowej SI w GPP.
Obejmuje całkowitą procedurę diagnozy wyjściowej włącznie z wywiadem.
800 zł
POLSKIE TESTY SI
500 zł
TESTY SI J. AYRES
Dotyczy klientów GPP, czyli uczestniczących w terapii SI i/lub diagnozie wyjściowej i/lub kontrolnej przeprowadzonej w GPP.
660 zł
POLSKIE TESTY SI
450 zł
dzieci w wieku poniżej 4 lat
Abonament startowy terapii SI:
dotyczy pierwszego miesiąca zajęć w danym roku usługowym.

od 170 zł do 770 zł

Uwzględnia ilości przypadających i zarezerwowanych sesji w miesiącu. Płatność z góry za zarezerwowane sesje w formie abonamentu startowego.
Abonament cykliczny terapii SI:
obowiązuje po abonamencie startowym w danym roku usługowym.
od 150 zł do 740 zł Uwzględnia ilości przypadających i zarezerwowanych sesji w miesiącu. Płatność z góry za zarezerwowane sesje w formie abonamentu cyklicznego.
Diagnoza logopedyczna 350 zł Spotkanie diagnostyczne + omówienie + pisemna informacja
Terapia logopedyczna 100 zł/30 min.

150 zł/50 min.
Zajęcia indywidualne
Diagnoza motoryki ręki 350 zł Spotkanie diagnostyczne + omówienie + pisemna informacja
Terapia motoryki ręki

100 zł/30min.


150 zł/50min.

Zajęcia indywidualne
Konsultacja wstępna 300 zł/1 godz.
plus pisemna informacja
To jednorazowe spotkanie z terapeutą/diagnostą mające za cel wstępne określenie charakteru problemu i wskazanie propozycji dalszego planu działania.
Konsultacja DPS 300 zł/1 godz.
plus pisemna informacja
DPS (Domowy Program Stymulacyjno – Terapeutyczny), czyli opracowanie
i instruktaż ćwiczeń. Dotyczy dzieci będących w tzw. trybie konsultacyjnym stymulacji/terapii.
Konsultacja SI dla rodzica 150 zł/1 godz. Dodatkowe spotkanie rodzica/opiekuna prawnego z terapeutą prowadzącym dziecko, które jest w cyklicznej terapii w GPP, w danym roku prowadzonej terapii.

 

 
nakarm dziecko