MOTORYKA RĘKI

Gabinet Motoryki Ręki

Czynny w : poniedziałki i wtorki od 16.00 do 19.00

W celu umówienia terapii prosimy o kontakt z GPP

Skontaktuj się z nami

Motoryka ręki

Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie kończyn górnych (rąk) w życiu dziecka ma ogromne znaczenie. Mechanizm działania rąk jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów, które są w ścisłym związku z układem nerwowym. Dzięki sprawnym rękom dziecko potrafi właściwie wykonywać wiele czynności takich jak: samodzielne ubieranie i rozbieranie się, manipulowanie przedmiotami, zabawkami; spożywanie posiłków sztućcami. Dobrze kształtująca się motoryka ręki jest także potrzebna do tego, by dziecko mogło opanować umiejętności przedszkolne i szkolne takie jak: rysowanie, malowanie, wycinanie nożyczkami czy pisanie. Zakres i jakość działania kończyn górnych niewątpliwie decyduje o poziomie ogólnego funkcjonowania dziecka.

Cele terapii motoryki ręki

 • stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk

 • poprawa umiejętności właściwego chwytu

 • rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk

 • wydłużenie zdolności koncentracji uwagi

 • kształtowanie właściwej koordynacji wzrokowo – ruchowej (oko – ręka)

 • rozwijanie koordynacji obustronnej rąk oraz pracy rąk w izolacji

 • prowokowanie do przekraczania linii środkowej ciała

 

Dla kogo terapia motoryki ręki

Terapia motoryki ręki wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, które:

 • mają obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych (w tym także tzw. obręczy barkowej)

 • niechętnie podejmują czynności manualne (wycinanie; malowanie; lepienie z plasteliny, masy solnej; picie z kubka, układanie drobnych przedmiotów, itp.)

 • mają problem z nauką czynności samoobsługowych (ubieranie, mycie się, wiązanie sznurowadeł; zapinanie guzików itp.)

 • unikają dotykania nowych przedmiotów, różnorodnych faktur

 • poszukują zbyt mocnego ucisku np. : za mocno zaciskają dłonie na zabawkach, czy przedmiotach; siadają na swoich dłoniach; za mocno dotykają innych osób

 • mają problemy z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych

 • wykonują czynności manualne niedbale, szybko lub za wolno

Efekty terapii motoryki ręki

Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz systematyczne ich prowadzenie wraz z masażami kończyn górnych powodują poprawę:

 • napięcia mięśniowego kończyn

 • w odbiorze wrażeń dotykowych

 • sprawności ruchowej całej kończyny górnej

 • czynności manipulacyjnych dłoni

 • w wykonywaniu kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców

 • umiejętności właściwego chwytu

 • koordynacji i współdziałania rąk

 • w koncentracji uwagi

 • umiejętności grafomotorycznych