CENNIK USŁUG

Dostępne Usługi:

Diagnoza SI tzw. wyjściowa

Diagnoza obejmuje:

 • wywiad z rodzicem/ami
 • badanie (testy SI i/lub próby kliniczne, obserwacja aktywności kierowanej i spontanicznej)
 • kwestionariusze SI,
 • analiza i opracowanie pisemnego raportu wg wypracowanych standardów GPP
 • omówienie z rodzicem/ami pisemnego raportu
Testy SI J.Ayres

Dotyczy Klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie SI.

Obejmuje całkowitą procedurę diagnozy wyjściowej.

660zł
Polskie testy SI

Standaryzowane na populacji dzieci w Polsce

Diagnozę oraz rediagnozę prowadzi koordynator Zespołu Terapeutów GPP – starszy diagnosta i terapeuta SI Anna Szumska.

Dotyczy klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie SI.
Obejmuje całkowitą procedurę diagnozy wyjściowej.

800zł

Diagnoza SI tzw. wyjściowa dla dzieci poniżej 4 roku zycia

Diagnoza obejmuje:

 • wywiad z rodzicem/ami
 • badanie  (próby kliniczne, obserwacja aktywności kierowanej, spontanicznej)
 • kwestionariusze SI
 • analiza i opracowanie pisemnego raportu wg wypracowanych standardów GPP
 • omówienie z rodzicem/ami pisemnego raportu

Dotyczy klientów poniżej 4 roku życia, którzy nie uczestniczyli w diagnozie SI, u których ze względu na wiek nie wykonuje się testów SI.

600zł

Rediagnoza SI tzw. diagnoza kontrolna

Diagnoza obejmuje:

 • badanie (testy SI i/lub próby kliniczne, obserwacja aktywności kierowanej i spontanicznej)
 • kwestionariusze SI
 • analiza i opracowanie pisemnego raportu wg wypracowanych standardów GPP
 • omówienie z rodzicem/ami pisemnego raportu.
Dla Klientów GPP

Dotyczy klientów GPP, czyli uczestniczących w terapii SI i/lub diagnozie wyjściowej i/lub kontrolnej przeprowadzonej w GPP.

Testy SI J.Ayres

500zł

Polskie
Testy SI

660zł

Dzieci poniżej 4 lat

450zł
Dla Klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie wyjściowej w GPP

Dotyczy Klientów, którzy nie uczestniczyli w diagnozie SI.
Obejmuje całkowitą procedurę diagnozy wyjściowej.

Testy SI J.Ayres

660zł

Polskie Testy SI

800zł

Abonament startowy terapii SI

Dotyczy pierwszego miesiąca zajęć w danym roku usługowym.

Uwzględnia ilości przypadających i zarezerwowanych sesji w miesiącu. Płatność z góry za zarezerwowane sesje w formie abonamentu startowego.

170 – 770zł

Abonament cykliczny terapii SI

Obowiązuje po abonamencie startowym w danym roku usługowym.

Uwzględnia ilości przypadających i zarezerwowanych sesji w miesiącu. Płatność z góry za zarezerwowane sesje w formie abonamentu startowego.

150 – 740zł

Diagnoza Logopedyczna

Spotkanie diagnostyczne + omówienie + pisemna informacja

350zł

Terapia Logopedyczna

Zajęcia indywidualne

100zł / 30min
150zł / 50min

Diagnoza Motoryki Ręki

Spotkanie diagnostyczne + omówienie + pisemna informacja

350zł

Terapia Motoryki Ręki

Zajęcia indywidualne

100zł / 30min
150zł / 50min

Konsultacja wstępna

To jednorazowe spotkanie z terapeutą/diagnostą mające za cel wstępne określenie charakteru problemu i wskazanie propozycji dalszego planu działania.

300 zł / 1 godz. plus pisemna informacja

Konsultacja DPS

DPS (Domowy Program Stymulacyjno – Terapeutyczny), czyli opracowanie
i instruktaż ćwiczeń. Dotyczy dzieci będących w tzw. trybie konsultacyjnym stymulacji/terapii.

300 zł / 1 godz. plus pisemna informacja

Konsultacja SI dla rodzica

Dodatkowe spotkanie rodzica/opiekuna prawnego z terapeutą prowadzącym dziecko, które jest w cyklicznej terapii w GPP, w danym roku prowadzonej terapii.

150 zł / 1 godz.