NASZA OFERTA

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to skomplikowany proces o podłożu neurofizjologicznym, w którym następuje organizacja dostarczanych do centralnego układu nerwowego (mózgu) wrażeń sensorycznych (zmysłowych).

Czytaj Dalej…

Terapia Johansena IAS

Metoda Johansena IAS jest programem terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się muzyki specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy.

Czytaj Dalej…

Motoryka Ręki

Prawidłowy rozwój i funkcjonowanie kończyn górnych w życiu dziecka ma ogromne znaczenie. Mechanizm działania rąk jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów, które są w ścisłym związku z układem nerwowym. Dzięki sprawnym rękom dziecko potrafi właściwie wykonywać wiele czynności.

Czytaj Dalej…

Logopedia

Proces rozwoju mowy dziecka przebiega etapami i trwa do kilku lat. Zdrowe, prawidłowo słyszące i rozwijające się dziecko przyswaja sobie mowę w ciągu 5 – 6 lat. Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi, obok prawidłowego poziomu funkcji intelektualnych, percepcyjnych i motorycznych, bardzo ważny element dojrzałości i gotowości szkolnej.

Czytaj Dalej…