SZKOLENIA I KURSY

Dostępne Szkolenia:

PRACA Z DZIECKIEM Z WADAMI POSTAWY I NIEWŁAŚCIWYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM​

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Terapeuci SI, terapeuci ręki, terapeuci INPP, terapeuci BI (integracji bilateralnej), logopedzi, nauczyciele WF-u

Program szkolenia:

 • Rozwój prawidłowy w 1 roku życia.

 • Kształtowanie się wad postawy w wyniku nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz szkodliwych nawyków ruchowych.

 • Pozycjonowanie.

 • Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym w terapii si/ podczas zajęć terapeutycznych [motoryki ręki, integracji odruchowej, pedagogicznych] (wiek 5-7 lat).

 • Dziecko ze skoliozą w terapii si/podczas zajęć terapeutycznych [motoryki ręki, integracji odruchowej, pedagogicznych]  (5-7 lat).

 • Praktyczne wykorzystanie pomocy, sprzętów – dostępnych w gabinecie, sali SI, gimnastycznej – w terapii dziecka z wadą postawy.

Uwagi organizacyjne:

 • Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona
 • Miejsce kursu: sale szkoleniowe GPP w Gdańsku:
  • Sala szkoleniowa i terapeutyczna GPP
  • Sala Terapi Integracji Sensorycznej SI oraz szkoleń warsztatowych GPP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kliknij Tutaj

WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY DZIECKA W OPARCIU O METODĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie zostało przygotowane przede wszystkim z myślą o logopedach, neurologopedach, surdologopedach, logopedach – specjalistach wczesnej interwencji chcących poszerzyć własny warsztat pracy – w bezpieczny sposób – o elementy terapii integracji sensorycznej

Do uczestnictwa w warsztatach zachęcamy także terapeutów integracji sensorycznej gotowych na współpracę z logopedą i chcących rozszerzyć repertuar oddziaływań na sali do terapii SI o elementy terapii logopedycznej

Szkolenie prowadzi mgr Anna Szumska:

 • Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)
 • Terapeuta SI (certyfikat PSTIS)
 • Wykładowca PSTIS (dla rad pedagogicznych)
 • Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS)
 • Logopeda
 • Pedagog Specjalny – Oligofrenopedagog
 • Posiada ponad 18 – letnią praktykę w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, zespołem Downa, opóźnieniem rozwoju mowy.
 • Posiada rekomendacje Senior Terapeuty i Instruktora SI w Polsce, psychologa klinicznego – mgr Zbigniewa Przyrowskiego – w zakresie diagnozy oraz planowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

  Jej zainteresowania skupiają się wokół:

 • Wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci ryzyka oraz wspomagania rodziców w traumie.
 • Wspomagania rozwoju dzieci, między innymi poprzez prowadzenie terapii integracji sensorycznej w oparciu o indywidualną diagnozę i obserwację kliniczną
 • Wspierania pracowników oświaty (szczególnie nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego) oraz medycznych (pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów) w pełnieniu ich zawodowego powołania
 • Relacji personelu medycznego z rodzicami przeżywającymi traumę z powodu np. utraty ciąży, śmierci dziecka czy narodzin dziecka z niepełnosprawnością
 • Tworzenia elastycznej współpracy pomiędzy specjalistani medycznymi (lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami), a specjalistami pozamedycznymi (psychologami, pedagogami specjalnymi, terapeutami)
 • Program szkolenia:
 • Dzień I

  • Główne założenia metody integracji sensorycznej
  • Krótka charakterystyka 3 bazowych systemów sensorycznych (układ przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny) i ich związek z kształtowaniem się funkcji oralnych
  • Omówienie wybranych odruchów ustno – twarzowych i ich związku z rozwojem mowy
  • Zaburzenia integracji sensorycznej a zaburzenia oralno – twarzowe

 

 • Dzień II

  • Terapia logopedyczna z elementami metody integracji sensorycznej – ćwiczenia praktyczne
  • Terapia integracji sensorycznej z elementami terapii logopedycznej – ćwiczenia praktyczne
  • Zaburzenia sfery oralnej (nadwrażliwość i niedowrażliwość, nadmierne ślinienie się) – strategie i propozycje terapeutyczne
  • Znaczenie pracy zespołowej specjalistów we wspomaganiu rozwoju dziecka – współpraca logopedy i terapeuty SI

Uwagi organizacyjne:

 • Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona
 • Miejsce kursu: sale szkoleniowe GPP w Gdańsku:
  • Sala szkoleniowa i terapeutyczna GPP
  • Sala Terapi Integracji Sensorycznej SI oraz szkoleń warsztatowych GPP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kliknij Tutaj

TERAPIA MOTORYKI RĘKI DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU - I stopień

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Kurs przeznaczony jest dla: pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli pracujących z dziećmi (w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym),
u których występują zaburzenia w funkcjonowaniu motoryki ręki polegające przykładowo na:

 • niechęci do podejmowania czynności manualnych (takich jak układanie drobnych przedmiotów, malowanie, lepienie z plasteliny)
 • problemach z nauką czynności samoobsługowych (typu ubieranie, rozbieranie się, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp)
 • występowaniu obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej oraz obręczy barkowej,
 • trudnościach z koordynacją obu rąk podczas różnych czynności manipulacyjnych ( takich jak jedzenie sztućcami, wycinanie nożyczkami papieru, gra na instrumentach)
 • wykonywaniu czynności niedbale, niezgrabnie, zbyt wolno albo za szybko
 • unikaniu używania dłoni w stosunku do nowych, różnorodnych faktur przedmiotów i rzeczy
 • poszukiwaniu zdecydowanego, mocnego ucisku dłoni (dzieci takie np. mocno trzymają i zaciskają ręce , palce na przedmiotach/zabawkach, będąc na krześle lubią siadać na własnych dłoniach, chętnie uderzają dłońmi, palcami w różne przedmioty, często też skubią różne twarde rzeczy w tym np. długopisy)

Szkolenie prowadzi mgr Anna Szumska:

 • Terapeuta i Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)
 • Terapeuta SI (certyfikat PSTIS)
 • Wykładowca PSTIS (dla rad pedagogicznych)
 • Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS)
 • Logopeda
 • Pedagog Specjalny – Oligofrenopedagog
 • Posiada ponad 18 – letnią praktykę w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi: m.in. autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi, zespołem Downa, opóźnieniem rozwoju mowy.
 • Posiada rekomendacje Senior Terapeuty i Instruktora SI w Polsce, psychologa klinicznego – mgr Zbigniewa Przyrowskiego – w zakresie diagnozy oraz planowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej

  Jej zainteresowania skupiają się wokół:

 • Wczesnej interwencji i rehabilitacji dzieci ryzyka oraz wspomagania rodziców w traumie.
 • Wspomagania rozwoju dzieci, między innymi poprzez prowadzenie terapii integracji sensorycznej w oparciu o indywidualną diagnozę i obserwację kliniczną
 • Wspierania pracowników oświaty (szczególnie nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego) oraz medycznych (pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów) w pełnieniu ich zawodowego powołania
 • Relacji personelu medycznego z rodzicami przeżywającymi traumę z powodu np. utraty ciąży, śmierci dziecka czy narodzin dziecka z niepełnosprawnością
 • Tworzenia elastycznej współpracy pomiędzy specjalistani medycznymi (lekarzami, pielęgniarkami, fizjoterapeutami), a specjalistami pozamedycznymi (psychologami, pedagogami specjalnymi, terapeutami)

Program szkolenia:

 • Funkcjonowanie kończyny górnej w aspekcie anatomiczno-neurofizjologicznym
 • „Od niemowlaka do szkolniaka” – etapy rozwoju  motoryki ręki dziecka (rozwój chwytu, manipulacji i umiejętności grafomotorycznych dziecka)
 • Znaczenie rozwoju sensoryczno-odruchowego (percepcja i integracja zmysłów, kluczowe odruchy: dłoniowo-chwytny, Babkina, ATOS, STOS, TOB) w odniesieniu do rozwoju małej motoryki
 • Diagnoza funkcjonalna kończyn górnych – omówienie i ćwiczenia praktyczne
 • Terapia motoryki ręki – prezentacja wybranych metod, technik wykorzystywanych podczas terapii. Prezentacja i analiza sesji terapii motoryki rąk – ćwiczenia praktyczne
 • Programy i plany terapeutyczne (zasady ich konstruowania) – ćwiczenia praktyczne uczestników szkolenia

Uwagi ogranizacyjne:

Na szkolenie należy zabrać:

 • wygodny strój, obuwie zamienne lub grube “skarpeto-kapcie”
 • kserokopię poświadczającą posiadanie wymaganych kwalifikacji

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Miejsce kursu: sale szkoleniowe GPP w Gdańsku:

  • Sala szkoleniowa i terapeutyczna GPP
  • Sala Terapi Integracji Sensorycznej SI oraz szkoleń warsztatowych GPP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kliknij Tutaj

TERAPIA MOTORYKI RĘKI DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU - II stopień

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują lub planują rozpocząć pracę z dziećmi z MPDz i w związku z tym chcą pogłębić swoją wiedzę na temat rozwoju i terapii motoryki małej dzieci z MPDz.
 
Warunkiem uczestnictwa w II stopniu jest wcześniejszy udział w I stopniu szkolenia

Program szkolenia:

 1. BLOK SZKOLENIOWY WSTĘPNY:

  Ogólna charakterystyka i podział MPDZ, skale oceny niepełnosprawności ruchowej (metody oceny poziomu funkcjonowania dziecka z MPDz) oraz przedstawienie metod fizjoterapeutycznych pracy z dziećmi z problemami neurologicznymi.

   

 2. BLOK SZKOLENIOWY PIERWSZY:

  A. Część teoretyczna:

  Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym porażeniu kurczowym. Studium przypadku.

  Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w porażeniu połowiczym. Studium przypadku

  B. Zajęcia praktyczne:
  Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym porażeniu kurczowym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

  Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w porażeniu połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

   

 3. BLOK SZKOLENIOWY DRUGI:

   

  A. Część teoretyczna:
  Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego,algorytm postępowania terapeutycznego w postaci móżdzkowej. Studium przypadku

  Opis, diagnostyka i badanie kliniczne, postawienie problemu głównego, algorytm postępowania terapeutycznego w obustronnym niedowładzie połowiczym. Studium przypadku

  B. Zajęcia praktyczne:
  Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w postaci móżdzkowej do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej
  Sposoby angażowania kończyn górnych (kkg) w obustronnym niedowładzie połowiczym do osiągnięcia określonej funkcji motorycznej

   

 4. BLOK SZKOLENIOWY TRZECI:

  Zajęcia praktyczne – praca zespołowa w

   grupach:
  Przeprowadzenie analizy studium przypadku dziecka zorientowanego na osiągnięcie wyznaczonego celu.

  Zaplanowanie sesji terapeutycznej na “dziś i na jutro.”

  Dobór technik, metod i stymulacji (elementy metody NDT, SI, terapii manualnej, masażu klasycznego oraz Shantali)

Uwagi organizacyjne:

Na szkolenie należy zabrać:

 • wygodny strój, obuwie zamienne lub grube “skarpeto-kapcie”
 • kserokopię poświadczającą posiadanie wymaganych kwalifikacji

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Miejsce kursu: sale szkoleniowe GPP w Gdańsku:

  • Sala szkoleniowa i terapeutyczna GPP
  • Sala Terapi Integracji Sensorycznej SI oraz szkoleń warsztatowych GPP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kliknij Tutaj

PRACA Z DZIECKIEM PREZENTUJĄCYM TRUDNOŚCI POKARMOWE O PODŁOŻU SENSORYCZNO – MOTORYCZNYM

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie doskonalące przeznaczone jest dla: logopedów ogólnych, pedagogów, psychologów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, pielęgniarek pediatrycznych i położnych, a także terapeutów dziecięcych.

Program szkolenia:

 1. Różne aspekty procesu jedzenia/spożywania pokarmu, karmienia/
  • Odżywianie i jego regulacja z biologicznego punktu widzenia
  • Regulacja jedzenia z psychologicznego i społecznego punktu widzenia
  • Zaburzenia odżywiania w świetle  ICD-10
 2. Przetwarzanie sensoryczno – motoryczne w obszarze jamy ustnej:
  • Pokarm – źródłem doznań sensorycznych
   • pokarm jako bodziec sensoryczny
   • nadwrażliwość (awersja pokarmowa) i niedowrażliwość sfery orofacjalnej
  • Pokarm jako źródło doznań motorycznych
   • reakcje odruchowe z obszaru ustno – twarzowego
   • proces oddychania, ssania i połykania w aspekcie karmienia
   • obróbka pokarmowych bodźców sensorycznych – odgryzanie, gryzienie, żucie oraz zmiana techniczna przyjmowanych płynów
 3. Diagnoza i interwencja terapeutyczna
  • Ocena sytuacji i trudności pokarmowych dziecka
   • współpraca interdyscyplinarna: Co powinno niepokoić? Kiedy i jaka konsultacja?
  • Stymulowanie funkcji pokarmowych dziecka jako element profilaktyki wybiórczości/trudności pokarmowych:
   • „Etapy naukowej zabawy jedzeniem”©, czyli zasady rozszerzania diety (nie tylko) z sensorycznego punktu widzenia oraz rola rodziców/opiekunów, modyfikacja otoczenia i rytuałów wobec dziecka
   • dobór odpowiedniej pozycji; stymulacja: ssania; karmienia z łyżeczki, odgryzania, gryzienia, żucia, picia z kubka
  • Interwencja terapeutyczna o podłożu sensoryczno – motorycznym:
   • zasady wprowadzania bodźców smakowych u dziecka z problemami sensoryczno-motorycznymi
   • pokaz autorskiego masażu i stymulacji sensoryczno – motorycznej sfery orofacjalnej 2010-2015©
   • przykłady ćwiczeń wspomagających integrację odruchową oraz motorykę obszaru orofacjalnego

Uwagi organizacyjne:

Na szkolenie należy zabrać:

 • wygodny strój, obuwie zamienne lub grube “skarpeto-kapcie”
 • kserokopię poświadczającą posiadanie wymaganych kwalifikacji

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Miejsce kursu: sale szkoleniowe GPP w Gdańsku:

  • Sala szkoleniowa i terapeutyczna GPP
  • Sala Terapi Integracji Sensorycznej SI oraz szkoleń warsztatowych GPP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kliknij Tutaj

KRĘGOSŁUP NA ZAKRĘCIE - ERGONOMIA PRACY TERAPEUTY SI

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Certyfikowani terapeuci SI II stopnia, absolwenci szkoleń I stopnia z zakresu SI.
 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu skutecznej i szybkiej formy wypoczynku oraz relaksacji przemęczonych stawów, mięśni, kręgosłupa – redukuja narastającego w ciągu pracy bólu: kręgosłupa, karku, ramion. Profilaktyka – nauka prawidłowej obsługi sprzętu SI.

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia teoretyczne (25% czasu szkolenia)
  1. Podstawy anatomii i biomechaniki człowieka:
  2. Wady postawy
  3. Ergonomia oraz wyjaśnienie czym jest „zdrowy ruch”

 2. Zagadnienia praktyczne (75% czasu szkolenia):
  1. Przedstawienie podstawowych strategii ruchowych mających na celu zróżnicowanie ruchu i zwiększenie świadomości ciała
  2. Nauka świadomej/prawidłowej obługi sprzętu SI podwieszanego i naziemnego oraz pracy z dzieckiem na sprzętach
  3. Narzędzia radzenia sobie z „napięciem mięsniowym” + elementy odnowy biologicznej.

Uwagi organizacyjne:

Na szkolenie należy zabrać:

 • wygodny strój, obuwie zamienne lub grube “skarpeto-kapcie”
 • kserokopię poświadczającą posiadanie wymaganych kwalifikacji

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Miejsce kursu: sale szkoleniowe GPP w Gdańsku:

  • Sala szkoleniowa i terapeutyczna GPP
  • Sala Terapi Integracji Sensorycznej SI oraz szkoleń warsztatowych GPP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kliknij Tutaj

AKTYWNA PRZED - W TRAKCIE - I PO CIĄŻY

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Zapraszamy nie tylko Panie zainteresowane aktywnością fizyczną w okresie ciąży, ale również te planujące ciążę. Warsztaty pomogą wszystkim Paniom przygotować swój organizm do ciąży, wysiłku porodowego i aktywnego połogu.

Aktywność fizyczna jest obecnie coraz częściej wybieraną formą spędzania wolnego czasu. Niesie ona wiele korzyści zdrowotnych oraz poprawia sam wygląd sylwetki. Jednak nie wszystkie formy aktywności fizycznej są dobre dla przyszłej mamy oraz jej dziecka. Co więc wybrać ze wszystkich dostępnych rodzajów ćwiczeń i zajęć? A co po porodzie? Jak postępować, by szybciej wrócić do sprawności? Kiedy można zacząć ćwiczyć? I co robić, żeby sobie nie zaszkodzić?

Program szkolenia:

 • jakie zmiany zachodzą w organizmie kobiety ciężarnej

 • co dzieje się z mięśniami brzucha podczas ciąży

 • co to jest rozejście mięśni prostych brzucha i jak postępować w razie jego wystąpienia

 • jak zmienia się postawa kobiety ciężarnej i jak przeciwdziałać pogłębianiu się nieprawidłowej postawy

 • jak radzić sobie z bólami odcinka lędźwiowego

 • jak odpowiednio dobrana aktywność fizyczna pomaga łagodzić typowe dolegliwości towarzyszące ciąży

 • jak radzić sobie z obrzękami kończyn dolnych

 • jakie są przeciwskazania do podjęcia aktywności fizycznej

 • z jakich form aktywności lepiej zrezygnować będąc w ciąży

 • jak dobrać ćwiczenia do każdego z trzech trymestrów i jakie korzyści przyniesie to zarówno ciężarnej jak i dziecku

 • jak poprzez odpowiednie ćwiczenia możesz lepiej przygotować się do porodu

 • jak radzić sobie z bólem podczas porodu

 • o jeszcze wielu innych korzyściach płynących z aktywności fizycznej w okresie ciąży

 • jak postępować w pierwszych dniach po porodzie, zarówno fizjologicznym jak i cesarskim cięciu

 • czym jest tak naprawdę połóg i jakie zmiany zachodzą w organizmie kobiety podczas tego okresu

 • co dzieje się z mięśniami dna miednicy w okresie połogu i jak można wspomóc ich rekonwalescencję

 • kiedy i jakie ćwiczenia można i warto rozpocząć

 • co z pełnym powrotem do aktywności fizycznej sprzed ciąży

 • w jaki sposób pielęgnować bliznę po cesarskim cięciu lub nacięciu krocza i kiedy zacząć z nią pracować, aby uniknąć kłopotliwych zrostów

Uwagi organizacyjne:

UWAGA:

 • Wszystkie Panie, które są już w ciąży i chcą uczestniczyć czynnie w warsztatach, proszone są o przyniesienie ze sobą zaświadczenia od lekarza o prawidłowym przebiegu ciąży i braku przeciwwskazań do ćwiczeń.

Na szkolenie należy zabrać:

 • wygodny strój, obuwie zamienne lub grube “skarpeto-kapcie”
 • kserokopię poświadczającą posiadanie wymaganych kwalifikacji

Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia liczba osób jest ograniczona

Miejsce kursu: sale szkoleniowe GPP w Gdańsku:

  • Sala szkoleniowa i terapeutyczna GPP
  • Sala Terapi Integracji Sensorycznej SI oraz szkoleń warsztatowych GPP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Kliknij Tutaj