TERAPIA JOHANSENA IAS

Terapia Johansena - Indywidualna Stymulacja Słuchu

Znaczna liczba dzieci z zaobserwowanymi trudnościami w języku i wymowie, w tym również z problemami w czytaniu i pisaniu, posiada niewystarczająco rozwinięty mechanizm przetwarzania dźwięków (słuchu). Badania podejmowane w tym zakresie prowadzą między innymi do wniosków, że zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków mogą być przyczyną problemów z mową oraz w sposobie w jakim dzieci odbierają (lub słyszą) dźwięki w słowach.

Terapia dźwiękowa dla lepszej mowy

Metoda Johansena IAS jest programem terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się muzyki specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy.

Na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzanej przy pomocy specjalistycznego audiometru i oprogramowania diagnostycznego, dla każdej osoby poddającej się terapii przygotowywany jest zindywidualizowany program terapii stosownie do wyników diagnozy oraz stosownie do stwierdzonych możliwości oraz potrzeb – ponadto dobierany jest zestaw dźwięków do terapii i tworzona jest dedykowana dla tej osoby płyta CD do dalszej terapii.

Wpływ Terapii na
Funkcje Mózgu i Zmysłów

W wyniku zastosowania terapii dźwiękowej metodą Johansena IAS, informacje docierające ze świata zewnętrznego do osoby są przetwarzane szybciej i efektywniej, dzięki czemu z kolei usprawnieniu ulegają procesy i funkcje organizmu w zakresie:

 • zdolności słuchania, uczenia się oraz pamięci
 • rozumienia, jakości i łatwości mowy (dzięki poprawie możliwości analizy dźwiękowej struktury słów)
  zdolności koncentracji i uwagi
 • poprawy oceny własnej i komunikacji interpersonalnej
 • często obserwowana jest również poprawa w czytaniu i poprawnym kojarzeniu liter z dźwiękami (zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów), a dzięki temu również poprawie ulega pisownia wyrazów

Dla kogo jest terapia?

Metoda Johansena IAS przeznaczona jest zarówno dla małych dzieci (od trzeciego roku życia), dzieci starszych, młodzieży, jak i dla dla osób dorosłych – dla osób z różnymi problemami mowy i/lub języka, zarówno mówionego jak i pisanego (włączając w to specyficzne trudności z nauką u dzieci oraz dysleksję). Omawiane problemy mogą dotyczyć jednego lub wielu z następujących obszarów:

 • Niepoprawne wymawianie części słów (“zjadanie”/dodawanie/zniekształcanie części słów)
 • Ograniczenie w zakresie zrozumienia języka mówionego
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków (słuchaniem)
 • Język pisany – dysleksja
 • Czytanie
 • Zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów
 • Niepoprawne rozpoznawanie fonologicznej struktury dźwięków/wyrazów (np. rytmów, sylab, fonemów)
 • Ograniczenie lub niedorozwój organizacji/ koordynacji ruchu – dyspraksja
 • Osoby z ADHD, Autyzmem i powiązanymi zaburzeniami
 • Rozumienie i zapamiętywanie informacji oraz poleceń
 • Zaburzenia koncentracji oraz uwagi
 • Problemy z samooceną i motywacją, depresja i drażliwość
 • Niepoprawne zachowania w wyniku niedostatecznie rozwiniętych zdolności interpersonalnych
 • Nadwrażliwość na głośne lub niektóre dźwięki