Terapia Johansena IAS - Indywidualna stymulacja słuchu

Metoda Johansena IAS

Znaczna liczba dzieci z zaobserwowanymi trudnościami w języku i wymowie, w tym również z problemami w czytaniu i pisaniu, posiada niewystarczająco rozwinięty mechanizm przetwarzania dźwięków (słuchu). Badania podejmowane w tym zakresie prowadzą między innymi do wniosków, że zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków mogą być przyczyną problemów z mową oraz w sposobie w jakim dzieci odbierają (lub słyszą) dźwięki w słowach.

 

Metoda Johansena IAS jest programem terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się muzyki specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy.


Terapia Johansena IAS audiometr
Na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzanej przy pomocy specjalistycznego audiometru i oprogramowania diagnostycznego, dla każdej osoby poddającej się terapii przygotowywany jest zindywidualizowany program terapii stosownie do wyników diagnozy oraz stosownie do stwierdzonych możliwości oraz potrzeb - ponadto dobierany jest zestaw dźwięków do terapii i tworzona jest dedykowana dla tej osoby płyta CD do dalszej terapii.

 


Terapia indywidualnej stymulacji słuchowej IAS

Metoda Johansena IAS przeznaczona jest zarówno dla małych dzieci (od trzeciego roku życia), dzieci starszych, młodzieży, jak i dla dla osób dorosłych - dla osób z różnymi problemami mowy i/lub języka, zarówno mówionego jak i pisanego (włączając w to specyficzne trudności z nauką u dzieci oraz dysleksję). Omawiane problemy mogą dotyczyć jednego lub wielu z następujących obszarów:

 • Niepoprawne wymawianie części słów ("zjadanie"/dodawanie/zniekształcanie części słów)

 • Ograniczenie w zakresie zrozumienia języka mówionego

 • Opóźniony rozwój mowy

 • Zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków (słuchaniem)

 • Język pisany - dysleksja

 • Czytanie

 • Zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów

 • Niepoprawne rozpoznawanie fonologicznej struktury dźwięków/wyrazów (np. rytmów, sylab, fonemów)

 • Ograniczenie lub niedorozwój organizacji/ koordynacji ruchu - dyspraksja

 • Osoby z ADHD, Autyzmem i powiązanymi zaburzeniami

 • Rozumienie i zapamiętywanie informacji oraz poleceń

 • Zaburzenia koncentracji oraz uwagi

 • Problemy z samooceną i motywacją, depresja i drażliwość

 • Niepoprawne zachowania w wyniku niedostatecznie rozwiniętych zdolności interpersonalnych

 • Nadwrażliwość na głośne lub niektóre dźwięki W wyniku zastosowania terapii dźwiękowej metodą Johansena IAS, informacje docierające ze świata zewnętrznego do osoby są przetwarzane szybciej i efektywniej, dzięki czemu z kolei usprawnieniu ulegają procesy i funkcje organizmu w zakresie:

 • zdolności słuchania, uczenia się oraz pamięci

 • rozumienia, jakości i łatwości mowy (dzięki poprawie możliwości analizy dźwiękowej struktury słów)

 • zdolności koncentracji i uwagi

 • poprawy oceny własnej i komunikacji interpersonalnej

 • często obserwowana jest również poprawa w czytaniu i poprawnym kojarzeniu liter z dźwiękami (zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów), a dzięki temu również poprawie ulega pisownia wyrazów


 
nakarm dziecko